Hrady střední části Moravského krasu a zámek Blansko ve světle nových poznatků

Zveme vás na besedu Mgr. Jana Štětiny z NPÚ, předního moravského kastelologa a objevitele Klepačovského hrádku

Přednáška představí aktuální stav poznání hradů v okolí Blanska (hrad Blansko, Klepačov, Nový hrad) a zejména výsledky stavebních průzkumů areálu zámku v Blansku. Sledování rekonstrukčních prací na vlastním zámku i předzámčí v posledních letech přineslo řadu zajímavých zjištění, která umožňují přesnější pohled na vývoj blanenského sídla od středověku až po současnost. Hrady v regionu Blanenska, ale i samotný blanenský zámek postupně odkrývají svoji minulost a významně tak přispívají k poznání dějin Blanska a jeho regionu.

Kdy: čtvrtek 23. listopadu 2023 od 18.00 hodin.

Kde: zámek Blansko, vstup zdarma.

Doufáme, že se tam uvidíme. My si tuto zajímavou besedu rozhodně nenecháme ujít.


Hmotová rekonstrukce blanenského zámku a předzámčí z 20. let 19. století od Jana Štětiny.

Den za Moravu

Vážení příznivci Moravy, v sobotou 16. září 2023 proběhne v Brně 18. ročník Dne za Moravu. Akce je pořádána jako oslava Moravy, moravské historie, kultury a tradic.

Den za Moravu se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje, Jana Grolicha a primátorky statutárního města Brna Markéty Vaňkové. Programem bude provázet populární moderátor Luděk Savana Urbánek.

Oficiální pozvánka a program.

Účast na festivalu Morava krásna zem

Členové Morava TEĎ se ve dnech 12. a 13. 8. 2023 zúčastnili 11. ročníku festivalu Morava krásna zem, na který jsme již dříve zveřejnili pozvánku. Jedná se o festival oslav moravské kultury a tradic, plný lidové hudby, krojů a tance ale i modernější hudby. Samozřejmostí byla spousta dobrého jídla, pití a stovky přátelských návštěvníků. 

V sobotu jsme měli možnost sledovat vydařený program zaplněného festivalu, večer jsme zakončili diskusí s předsedou občanského sdružení Morava krásna zem Janem Chúpkem. Neděle pak probíhala ve znamení oslav 10. výročí založení občanského sdružení Morava krásna zem, kde vystoupili s proslovy mimo jiné László Bukovszky, zplnomocněnec slovenské vlády pro národnostní menšiny, Igor Steiner, viceprimátor Města Považská Bystrica, nebo Miroslav Kremeň, starosta hostující obce Plevník-Drienové. Jménem Moravy  TEĎ (MT) a Společnosti pro Moravu a Slezsko (SMS) zde vystoupil také Vladimír Novotný z Blanska. Ten navíc připomenul výročí moravské vlajky, která 14.8.2023 slaví 175 let od svého vzniku, poté Mužáci Moravia slavnostně zazpívali moravskou hymnu. Moravská vlajka byla při hymně symbolicky vystavena na pódiu.

Sobotní večer na festivalu Morava krásna zem. Krátké video zachycuje veselou atmosféru a pohodu.

Sdružení Morava krásna zem (MKZ), kromě pořádání stejnojmenného festivalu a různých kulturních či vzdělávacích aktivit, působí jako oficiální zástupce Moravanů v komisi pro národnostní menšiny na Slovensku. Personálně jsme s tímto sdružením spojeni právě přes osobu předsedy MT Vladimíra Novotného, jenž je zástupcem MKZ pro Moravu. 

Nedělní výroční část festivalu pod horou Malý Manín se nesla i v duchu několika ocenění. Jano Chúpek dostal od zplnomocněnce vlády SR pro národnostní menšiny  Zlatou medaili Slovenské republiky “ako znak uznania za úspešnú prezentáciu moravskej kultúry a tradíc na Slovensku”. 

Vladimír Novotný dostal od sdružení Morava krásna zem ocenění za propagaci slovenských Moravanů na Moravě a za podporu vzájemné spolupráce Moravanů ze Slovenska a z Moravy. 

Pozvánka na festival Morava krásna zem na Slovensku

Vzpomínka na festival v Plevníku-Drienové z r. 2015.

Ve dnech 12. – 13. srpna 2023 proběhne na Slovensku 11. ročník festivalu Morava krásna zem. Letos se akce po letech vrací do obce Plevník-Drienové nedaleko města Považská Bystrica, v turistické destinaci Manínská Tiesňava. Akci pořádá slovenské sdružení Morava krásna zem (MKZ ), které na Slovensku propaguje moravskou kulturu, tradice i historii, a oficiálně zastupuje slovenské Moravany v Radě vlády pro národnostní menšiny SR. Akce potrvá dva dny, přičemž nedělní část bude věnována 10. výročí založení MKZ (2013-2023).

Nad festivalem převzali záštitu:

Rudolf Jindrák, velvyslanec ČR v SR, László Bukovszky, splnomocněnec vlády SR pro národnostní menšiny, Jaroslav Baška, předseda Trenčínského kraje, Miroslav Kremeň, starosta obce Plevník-Drienové.

Na akci byla pozvána i občanská regionální iniciativa Morava TEĎ. Takže naši zástupci zde nebudou chybět.

Pokud si alespoň jeden den uděláte výlet do Pováží na moravský festival, zcela jistě si z něj odnesete příjemné zážitky. Jste srdečně zváni.

Vladimír Novotný, zástupce MKZ pro Moravu

Oficiální pozvánka a web MKZ:

https://www.moravaci.sk/

https://www.moravaci.sk/post/xi-festival-morava-kr%C3%A1sna-zem

Tradiční setkání MT u příležitosti dne sv. Cyrila a Metoděje 

V pátek 30.6.2023 jsme uspořádali menší oslavu moravského svátku sv. Cyrila a Metoděje. Tradičně akci pořádáme na severu našeho regionu v Letovicích. Letos, již po osmé, s mírným předstihem, nově na jihu regionu v kraji lesů, vod a strání – v Bílovicích nad Svitavou. K neformálnímu setkání jsme tentokrát přizvali také pár přátel ze Společnosti pro Moravu a Slezsko. 

U vstupních dveří nám náš kamarád a člen MT Miroslav Musil ukázal svoji vlastnoruční práci. Malovaný obrázek Cyrila a Metoděje na dveřích svého domu (viz foto níže). Svůj původ z Moravského Slovácka v sobě nezapře 🙂.

Již nyní se těšíme na 9. ročník.

Foto reportáž naleznete na našem Facebooku, odkaz na tlačítku níže.

Reportáž z konference Perspektivy veřejné správy

V pátek 26. května 2023 se uskutečnila v Brně na FSS MUNI konference “Perspektivy veřejné správy III”. Akce proběhla v aktivním, informačním a diskusním duchu napříč politickým spektrem. Nově se zúčastnili také řečníci ze Slovenska, kteří mimo jiné nastínili reformy slovenských samospráv na úrovni obcí, okresů a krajů. Jiří Nantl, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, například otevřeně podpořil nutnost zavedení zemského zřízení na Moravě. Stanislav Balík, děkan FSS MUNI se prozměnu pozastavil nad tím, proč má ČR tolik krajů.

O přestávce zavedl Michal Pink z katedry politologie některé účastníky konference na exkurzi střechy školy. Z tohoto místa se naskytly nevšední výhledy na moravskou metropoli, včetně pohledu na Zemský dům, sídla někdejší moravské zemské samosprávy.

Zástupci Moravy TEĎ, kteří se konference zúčastnili, tímto děkují organizátorům akce za skvěle odvedenou práci.

Část účastníků konference při exkurzi.

Další podrobnosti naleznete na webu Společnosti pro Moravu a Slezsko:

https://www.promoravu.cz/clanky/geografie-moravy-a-slezska/72-ohlednuti-za-konferenci-perspektivy-verejne-spravy-iii

Fotogalerii z konference naleznete i na našem Facebooku: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02wFPrLcHXh7hwy4wUuSGZzWk7e672ao3QTFgYR9PJJvqGWbiVkrHtva5YUAJZfmfzl&id=100090258489962

Reportáž z Moravského putování

Dne 20.5.2023 se sešli příznivci moravského hnutí na turistickém pochodu nazvaném Moravské putování, akci s tradicí sahající do roku 2004. Tuto událost pořádala námi nedávno založená regionální iniciativa Morava TEĎ ve spolupráci se Společností pro Moravu a Slezsko.

Sraz byl svolán na 9:30 hodin před vlakové nádraží v Blansku. Událost přilákala účastníky jak z řad místních, tak i patriotů z různých koutů Moravy, jako Olomouc či Ivančice. Po krátkých proslovech Jaroslava Zaorala a Vladimíra Novotného turisté vyrazili po předem naplánované trase vstříc cíli, městysu Jedovnice. Počasí bylo ideální a panovala tedy i výborná nálada.

První krátkou zastávku představoval svah před obcí Klepačov, odkud lze vidět ostroh, na němž se v historii rozkládala strážní tvrz. Na tuto nedávno (2018) odhalenou skutečnost účastníky upozornil Vladimír Novotný, který se ujal role průvodce a v další fázi pochodu upozorňoval na různá zajímavá místa a s nimi související skutečnosti.

Na další zastávce, nedaleko středověké zaniklé obce Polom, obdrželi přítomní originální a pěkně graficky ztvárněné pamětní listy od jejich autorky Ivety Janouškové. Při této příležitosti se někteří chopili kalíšků a připili si na zdraví slivovicí, jiní se spokojili s kávou či jiným nealkoholickým nápojem. Po krátkém oddechu pak účastníci pokračovali k další zajímavosti, kterou je bývalý lom Seč. Po prohlídce lomu se všichni členové výpravy sešli na občerstvení v restauraci Tumperek v Rudici. Po dobrém jídle a pití se výprava vydala dále, tentokrát již v menším počtu. Trasa vedla okolo větrného mlýnu Větřák, dále ke skalnímu útvaru Kolíbky. Zde někteří účastníci prolezli místní menší jeskyně a diskutovali, jak se na tomto místě našim předkům v ledových dobách asi žilo. Po této pauze skupina pokračovala kolem známého Rudického propadání po zelené turistické trase k bývalé Salmově huti. Vladimír Novotný zde v sobě opět nezapřel odborníka na místní reálie a ukázal členům výpravy Salmův vodní kanál (19. století) přivádějící kdysi k huti vodu, který by jinak zůstal nepovšimnut.

Po této zajímavé zastávce se již skupina pomalu, ale jistě blížila k finální štaci – městysu Jedovnice. Zde se účastníci občerstvili v místní restauraci na břehu rybníka Olšovec a využili poslední okamžiky k hodnocení zážitků a diskuzi na rozličná témata. Následně byla akce ukončena a členové skupiny se rozloučili, avšak většina ještě absolvovala společnou cestu autobusem do Blanska. Vzhledem k pozitivním ohlasům je již v plánu na pochod navázat dalším ročníkem.

Michael Doskočil, Letovice

Více foto na FB Morava TEĎ:

Společné foto u zaniklé středověké obce Polom

Pozvánka na Moravské putování

Regionální občanská iniciativa Morava TEĎ a Společnost pro Moravu a Slezsko z.s., pořádají tento pochod jako přátelské setkání lidí všech generací se vztahem k moravanství, po stopách moravské historie, kultury, přírodních a technických zajímavostí.

POCHOD SE USKUTEČNÍ V SOBOTU 20.5.2023:

Sraz účastníků bude naproti železniční stanici BLANSKO u silničního mostu přes řeku Svitavu v 9.30 hod. Vyrazíme krátce po příjezdu vlaků od Brna a Letovic. 

TRASA POCHODU:

Po modré značce se vydáme do Klepačova, kolem zaniklé středověké obce Polom, kde budou pořadateli akce rozdány Pamětní listy, dále pak po Klepačovské cestě k bývalé důlní lokalitě Vystrčená, kde si prohlédneme rozsáhlé velkomoravské pinkoviště, včetně repliky pinky. Klepačovská cesta nás dostane k červené značce, která vede přes historické důlní míry až do Rudice. V této obci navštívíme větrný mlýn, nedaleký geopark i místní hospůdku. Z Rudice se po zelené značce vydáme do Rudického propadání (propad Jedovnického potoka), ukážeme si Salmův vodní (skalní) kanál a podél zmíněného potoka půjdeme do Jedovnic, kde naše putování ukončíme. Celková délka této nenáročné trasy, našeho Moravského putování, bude asi 15 km.

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNĚ POČASÍ navštívíme blanenský zámek a jeho různorodé expozice: https://www.muzeum-blanenska.cz/muzeum

Odjezdy spojů IDS JMK  z Jedovnic, směr Brno a Blansko, jsou přímé a velice časté. Pochod je vhodný i pro ty, co přijedou autem, protože z Jedovnic jezdí (cca 20 min.) autobus k žel. st. Blansko, kde je dostatek neplacených míst k parkování.

KONTAKT:

Info@morava-ted.cz

morava-ted.cz

Info@promoravu.cz

promoravu.cz

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. View more
Cookies settings
Přijmout
Odmítnout
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kdo jsme

Občanská iniciativa MORAVA TEĎ, naše webová adresa je https://morava-ted.cz.

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, bude uloženo jméno, e-mailová adresa a webová stránka do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit Váš komfort, když budete psát nový komentář, už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok. Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda Váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší. Při přihlašování Vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení Vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, Vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny. Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve Vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web. Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o Vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat Vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

S kým sdílíme vaše údaje

Pokud požadujete obnovení hesla, vaše adresa IP bude uvedena v e-mailu pro obnovení hesla.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování. Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o Vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.
Save settings
Cookies settings