Reportáž z Moravského putování

Dne 18. května 2024 se před vlakovým nádražím v Blansku sešli milovníci naší přírody a historie na 13. ročníku Moravského putování, tentokrát s podtitulem “Po stopách Velké Moravy a hradů v Moravském krasu”. Událost pořádala regionální občanská iniciativa Morava TEĎ. Letošní ročník byl poznamenán počáteční nepřízní počasí. Předchozí dny naše území zasáhly vydatné srážky, přičemž ještě v den našeho pochodu, tedy v sobotu, ráno mírně pršelo a obloha se mračila. Po předchozích dnech bylo navíc v lesích mokro a blátivo. Tyto skutečnosti bohužel řadu lidí odradily a v Blansku se sešla skupina dvanácti lidí. Bylo tedy rozhodnuto upravit plánovanou trasu, o tom však později. Po přivítání a pozdravu od místostarosty města Blanska, pana Ing. Ivo Stejskala, si účastníci dali na zahřátí výšlap do obce Klepačov, resp. k pozůstatkům místního hrádku, který se zde ve středověku nacházel. Celá akce byla obohacena o erudovaný výklad pana Mgr. Jana Štětiny z Národního památkového ústavu, který navíc představuje objevitele v moderních dobách zapomenutého hrádku. Zúčastnění se tedy dozvěděli, kde byl hrádek situován, z jakého byl materiálu, co zde bylo nalezeno, v jakých dobách zde stával, i hypotézy týkající se jeho funkce. Po tomto zajímavém zastavení následoval pochod obcí Klepačov a dále směrem k zaniklé středověké obci Polom, kde si účastníci dopřáli přestávku a malé občerstvení. Pan Štětina celou dobu upozorňoval na pozůstatky minulosti ve zdejší krajině a zprostředkoval účastníkům pochodu pozoruhodné informace. S jeho pomocí tak dokázali rozpoznat zdejší pozůstatky středověkých cest, polí či kanálu, jehož účel zůstává tajemstvím i pro odborníky.

Zdejší krajina byla ve středověku průmyslovou oblastí, jelikož se zde nacházela významná ložiska železné rudy a docházelo zde jak k těžbě, tak i ke zpracování této klíčové suroviny. Vraťme se však k samotnému pochodu. Po zmíněné občerstvovací zastávce a společném fotografování se turisté vydali za pokračujícího výkladu pana Štětiny dále, skrze zaniklou obec Polom, směrem k obci Olomučany. Před touto obcí bylo využito místního turistického altánu k další zastávce za účelem předání originálních pamětních listů účastníkům. Autorkou je Iveta Janoušková. Jan Štětina opět nezahálel a účastníky tentokrát pozval ještě hlouběji do minulosti, když nechal kolovat kamenné otisky pravěkých tvorů z místního naleziště. Po této další zajímavé vsuvce se skupina vydala na další a poslední část túry. Podle původních plánů měl pochod vést na Nový hrad a dále do Adamova, avšak z výše uvedených důvodů došlo k úpravě. Účastníci se vydali na tzv. Hradskou lesní silnici, která k Novému hradu vede, avšak záhy se stočili do zmíněné obce Olomučany. Cestou došlo ještě ke dvěma zajímavým zastavením. Na prvním pan Štětina ukázal archeologické nálezy dokládající velkomoravskou těžbu a zpracování železné rudy v této oblasti, viz obrázek níže.

Památkář Mgr. Jan Štětina z Olomučan.

Druhé poté představovalo vyhlídku na louce nad obcí, odkud byly vidět i vzdálené Letovice. Pochod byl zakončen v Olomučanech v restauraci, kde se zúčastnění občerstvili a neformálně diskutovali různá témata. Byl zde rovněž avizován plán uspořádat další ročník pochodu.

Michael Doskočil

Michael Doskočil a Iveta Janoušková, autorka pamětního listu, členové iniciativy Morava TEĎ.

Fotografie je ze samotného srdce velkomoravského hutnictví. Historickou moravskou zemskou vlajku máme jako symbol a úctu k naší dávné moravské historii.

Pozvánka: Po stopách Velké Moravy a hradů v Moravském krasu

Blanenská regionální občanská iniciativa Morava TEĎ pořádá 13. ročník poznávacího turistického výšlapu jako přátelské setkání lidí všech generací po stopách moravské historie, kultury, přírodních a technických zajímavostí. O odborný výklad se nám cestou postará památkář Mgr. Jan Štětina z Olomučan. Záštitu nad akcí převzal Ing. Ivo Stejskal, místostarosta města Blanska.

POCHOD SE USKUTEČNÍ V SOBOTU 18. května 2024:

Sraz účastníků bude naproti železniční stanici BLANSKO u silničního mostu přes řeku Svitavu v 9:15 hodin. Vyrazíme krátce po příjezdu vlaků od Brna a Letovic.

TRASA POCHODU:

Po modré značce se vydáme do Klepačova, kolem zbytků středověkého hrádku a starých cest. Po Klepačovské cestě dojdeme k zaniklé vsi Polom, kde budou pořadateli akce rozdány pamětní listy. Polními cestami, vedoucími přibližně v trase středověkých komunikací, sestoupíme do Olomučan, kde se težila i zpracovávala železná ruda již v době Velké Moravy. Z centra obce půjdeme na Bačinu, která je archeologicky mimořádně bohatá na středověké milíře, železářské pece, pozůstatky historických úvozových cest atp. Četnost lokalit je unikátní nejen v rámci Moravy, ale i v kontextu celé ČR. Středověké cesty nás povedou kolem velkomoravských hutí až na vrchol Vyvažadel k Novému hradu. Cestou si také nenecháme ujít jedno obléhatelské opevnění z dob česko-uherských válek. Navštívíme Starý i Nový hrad, kde se občerstvíme. Z Nového hradu sejdeme po zelené značce do údolí řeky Svitavy ke studánce “Pod Novým hradem”, kde se navíc nalézá turistické posezení. Odtud lehkou chůzí dorazíme do Adamova, kde naše putování ukončíme. Celková délka trasy je asi 15 km.

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNĚ POČASÍ navštívíme blanenský zámek a jeho různorodé expozice: https://www.muzeum-blanenska.cz/muzeum

Pochod je vhodný i pro ty, co přijedou autem, protože z Adamova jede vlak do Blanska 7 minut, kde je přímo u nádraží dostatek míst k parkování (10 Kč /den). Odjezdy železničních jednotek MORAVIA z Adamova směr Brno a Blansko/Letovice jsou přímé a velice časté (IDS JMK, linka S2).

KONTAKTY:

Info@morava-ted

Vladimír Novotný, tel.: 731 183 041

Zprava: Jan Štětina – památkář, Vladimír Novotný – zástupce pořadatelů akce, Ivo Stejskal – místostarosta města Blanska, který nad akcí převzal záštitu. 

Hrady střední části Moravského krasu a zámek Blansko ve světle nových poznatků

Zveme vás na besedu Mgr. Jana Štětiny z NPÚ, předního moravského kastelologa a objevitele Klepačovského hrádku

Přednáška představí aktuální stav poznání hradů v okolí Blanska (hrad Blansko, Klepačov, Nový hrad) a zejména výsledky stavebních průzkumů areálu zámku v Blansku. Sledování rekonstrukčních prací na vlastním zámku i předzámčí v posledních letech přineslo řadu zajímavých zjištění, která umožňují přesnější pohled na vývoj blanenského sídla od středověku až po současnost. Hrady v regionu Blanenska, ale i samotný blanenský zámek postupně odkrývají svoji minulost a významně tak přispívají k poznání dějin Blanska a jeho regionu.

Kdy: čtvrtek 23. listopadu 2023 od 18.00 hodin.

Kde: zámek Blansko, vstup zdarma.

Doufáme, že se tam uvidíme. My si tuto zajímavou besedu rozhodně nenecháme ujít.


Hmotová rekonstrukce blanenského zámku a předzámčí z 20. let 19. století od Jana Štětiny.

Den za Moravu

Vážení příznivci Moravy, v sobotou 16. září 2023 proběhne v Brně 18. ročník Dne za Moravu. Akce je pořádána jako oslava Moravy, moravské historie, kultury a tradic.

Den za Moravu se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje, Jana Grolicha a primátorky statutárního města Brna Markéty Vaňkové. Programem bude provázet populární moderátor Luděk Savana Urbánek.

Oficiální pozvánka a program.

Účast na festivalu Morava krásna zem

Členové Morava TEĎ se ve dnech 12. a 13. 8. 2023 zúčastnili 11. ročníku festivalu Morava krásna zem, na který jsme již dříve zveřejnili pozvánku. Jedná se o festival oslav moravské kultury a tradic, plný lidové hudby, krojů a tance ale i modernější hudby. Samozřejmostí byla spousta dobrého jídla, pití a stovky přátelských návštěvníků. 

V sobotu jsme měli možnost sledovat vydařený program zaplněného festivalu, večer jsme zakončili diskusí s předsedou občanského sdružení Morava krásna zem Janem Chúpkem. Neděle pak probíhala ve znamení oslav 10. výročí založení občanského sdružení Morava krásna zem, kde vystoupili s proslovy mimo jiné László Bukovszky, zplnomocněnec slovenské vlády pro národnostní menšiny, Igor Steiner, viceprimátor Města Považská Bystrica, nebo Miroslav Kremeň, starosta hostující obce Plevník-Drienové. Jménem Moravy  TEĎ (MT) a Společnosti pro Moravu a Slezsko (SMS) zde vystoupil také Vladimír Novotný z Blanska. Ten navíc připomenul výročí moravské vlajky, která 14.8.2023 slaví 175 let od svého vzniku, poté Mužáci Moravia slavnostně zazpívali moravskou hymnu. Moravská vlajka byla při hymně symbolicky vystavena na pódiu.

Sobotní večer na festivalu Morava krásna zem. Krátké video zachycuje veselou atmosféru a pohodu.

Sdružení Morava krásna zem (MKZ), kromě pořádání stejnojmenného festivalu a různých kulturních či vzdělávacích aktivit, působí jako oficiální zástupce Moravanů v komisi pro národnostní menšiny na Slovensku. Personálně jsme s tímto sdružením spojeni právě přes osobu předsedy MT Vladimíra Novotného, jenž je zástupcem MKZ pro Moravu. 

Nedělní výroční část festivalu pod horou Malý Manín se nesla i v duchu několika ocenění. Jano Chúpek dostal od zplnomocněnce vlády SR pro národnostní menšiny  Zlatou medaili Slovenské republiky “ako znak uznania za úspešnú prezentáciu moravskej kultúry a tradíc na Slovensku”. 

Vladimír Novotný dostal od sdružení Morava krásna zem ocenění za propagaci slovenských Moravanů na Moravě a za podporu vzájemné spolupráce Moravanů ze Slovenska a z Moravy. 

Pozvánka na festival Morava krásna zem na Slovensku

Vzpomínka na festival v Plevníku-Drienové z r. 2015.

Ve dnech 12. – 13. srpna 2023 proběhne na Slovensku 11. ročník festivalu Morava krásna zem. Letos se akce po letech vrací do obce Plevník-Drienové nedaleko města Považská Bystrica, v turistické destinaci Manínská Tiesňava. Akci pořádá slovenské sdružení Morava krásna zem (MKZ ), které na Slovensku propaguje moravskou kulturu, tradice i historii, a oficiálně zastupuje slovenské Moravany v Radě vlády pro národnostní menšiny SR. Akce potrvá dva dny, přičemž nedělní část bude věnována 10. výročí založení MKZ (2013-2023).

Nad festivalem převzali záštitu:

Rudolf Jindrák, velvyslanec ČR v SR, László Bukovszky, splnomocněnec vlády SR pro národnostní menšiny, Jaroslav Baška, předseda Trenčínského kraje, Miroslav Kremeň, starosta obce Plevník-Drienové.

Na akci byla pozvána i občanská regionální iniciativa Morava TEĎ. Takže naši zástupci zde nebudou chybět.

Pokud si alespoň jeden den uděláte výlet do Pováží na moravský festival, zcela jistě si z něj odnesete příjemné zážitky. Jste srdečně zváni.

Vladimír Novotný, zástupce MKZ pro Moravu

Oficiální pozvánka a web MKZ:

https://www.moravaci.sk/

https://www.moravaci.sk/post/xi-festival-morava-kr%C3%A1sna-zem

Tradiční setkání MT u příležitosti dne sv. Cyrila a Metoděje 

V pátek 30.6.2023 jsme uspořádali menší oslavu moravského svátku sv. Cyrila a Metoděje. Tradičně akci pořádáme na severu našeho regionu v Letovicích. Letos, již po osmé, s mírným předstihem, nově na jihu regionu v kraji lesů, vod a strání – v Bílovicích nad Svitavou. K neformálnímu setkání jsme tentokrát přizvali také pár přátel ze Společnosti pro Moravu a Slezsko. 

U vstupních dveří nám náš kamarád a člen MT Miroslav Musil ukázal svoji vlastnoruční práci. Malovaný obrázek Cyrila a Metoděje na dveřích svého domu (viz foto níže). Svůj původ z Moravského Slovácka v sobě nezapře 🙂.

Již nyní se těšíme na 9. ročník.

Foto reportáž naleznete na našem Facebooku, odkaz na tlačítku níže.

Reportáž z konference Perspektivy veřejné správy

V pátek 26. května 2023 se uskutečnila v Brně na FSS MUNI konference “Perspektivy veřejné správy III”. Akce proběhla v aktivním, informačním a diskusním duchu napříč politickým spektrem. Nově se zúčastnili také řečníci ze Slovenska, kteří mimo jiné nastínili reformy slovenských samospráv na úrovni obcí, okresů a krajů. Jiří Nantl, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, například otevřeně podpořil nutnost zavedení zemského zřízení na Moravě. Stanislav Balík, děkan FSS MUNI se prozměnu pozastavil nad tím, proč má ČR tolik krajů.

O přestávce zavedl Michal Pink z katedry politologie některé účastníky konference na exkurzi střechy školy. Z tohoto místa se naskytly nevšední výhledy na moravskou metropoli, včetně pohledu na Zemský dům, sídla někdejší moravské zemské samosprávy.

Zástupci Moravy TEĎ, kteří se konference zúčastnili, tímto děkují organizátorům akce za skvěle odvedenou práci.

Část účastníků konference při exkurzi.

Další podrobnosti naleznete na webu Společnosti pro Moravu a Slezsko:

https://www.promoravu.cz/clanky/geografie-moravy-a-slezska/72-ohlednuti-za-konferenci-perspektivy-verejne-spravy-iii

Fotogalerii z konference naleznete i na našem Facebooku: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02wFPrLcHXh7hwy4wUuSGZzWk7e672ao3QTFgYR9PJJvqGWbiVkrHtva5YUAJZfmfzl&id=100090258489962

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. View more
Cookies settings
Přijmout
Odmítnout
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kdo jsme

Občanská iniciativa MORAVA TEĎ, naše webová adresa je https://morava-ted.cz.

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, bude uloženo jméno, e-mailová adresa a webová stránka do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit Váš komfort, když budete psát nový komentář, už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok. Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda Váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší. Při přihlašování Vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení Vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, Vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny. Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve Vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web. Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o Vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat Vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

S kým sdílíme vaše údaje

Pokud požadujete obnovení hesla, vaše adresa IP bude uvedena v e-mailu pro obnovení hesla.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování. Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o Vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.
Save settings
Cookies settings