Den za Moravu

Vážení příznivci Moravy, v sobotou 16. září 2023 proběhne v Brně 18. ročník Dne za Moravu. Akce je pořádána jako oslava Moravy, moravské historie, kultury a tradic.

Den za Moravu se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje, Jana Grolicha a primátorky statutárního města Brna Markéty Vaňkové. Programem bude provázet populární moderátor Luděk Savana Urbánek.

Oficiální pozvánka a program.

Účast na festivalu Morava krásna zem

Členové Morava TEĎ se ve dnech 12. a 13. 8. 2023 zúčastnili 11. ročníku festivalu Morava krásna zem, na který jsme již dříve zveřejnili pozvánku. Jedná se o festival oslav moravské kultury a tradic, plný lidové hudby, krojů a tance ale i modernější hudby. Samozřejmostí byla spousta dobrého jídla, pití a stovky přátelských návštěvníků. 

V sobotu jsme měli možnost sledovat vydařený program zaplněného festivalu, večer jsme zakončili diskusí s předsedou občanského sdružení Morava krásna zem Janem Chúpkem. Neděle pak probíhala ve znamení oslav 10. výročí založení občanského sdružení Morava krásna zem, kde vystoupili s proslovy mimo jiné László Bukovszky, zplnomocněnec slovenské vlády pro národnostní menšiny, Igor Steiner, viceprimátor Města Považská Bystrica, nebo Miroslav Kremeň, starosta hostující obce Plevník-Drienové. Jménem Moravy  TEĎ (MT) a Společnosti pro Moravu a Slezsko (SMS) zde vystoupil také Vladimír Novotný z Blanska. Ten navíc připomenul výročí moravské vlajky, která 14.8.2023 slaví 175 let od svého vzniku, poté Mužáci Moravia slavnostně zazpívali moravskou hymnu. Moravská vlajka byla při hymně symbolicky vystavena na pódiu.

Sobotní večer na festivalu Morava krásna zem. Krátké video zachycuje veselou atmosféru a pohodu.

Sdružení Morava krásna zem (MKZ), kromě pořádání stejnojmenného festivalu a různých kulturních či vzdělávacích aktivit, působí jako oficiální zástupce Moravanů v komisi pro národnostní menšiny na Slovensku. Personálně jsme s tímto sdružením spojeni právě přes osobu předsedy MT Vladimíra Novotného, jenž je zástupcem MKZ pro Moravu. 

Nedělní výroční část festivalu pod horou Malý Manín se nesla i v duchu několika ocenění. Jano Chúpek dostal od zplnomocněnce vlády SR pro národnostní menšiny  Zlatou medaili Slovenské republiky “ako znak uznania za úspešnú prezentáciu moravskej kultúry a tradíc na Slovensku”. 

Vladimír Novotný dostal od sdružení Morava krásna zem ocenění za propagaci slovenských Moravanů na Moravě a za podporu vzájemné spolupráce Moravanů ze Slovenska a z Moravy. 

14. srpen – Den moravské zemské vlajky

Podomácku vyrobená zemská vlajka v únoru r. 1990.

14. srpna je tomu přesně 175 let co byly schváleny moravské zemské barvy, tj. moravská zemská vlajka. Tato událost má velice úzké vazby k regionu Blanenska (Boskovice, Rájec), zasloužil se o ni Josef Cibulka, poslanec Moravského zemského sněmu za Boskovice. 14. 8. 1848 zasedal v Brně, v divadle Reduta, Moravský zemský sněm, jehož prezidentem byl průmyslník a starohrabě Hugo Karel Eduard Salm Reifferscheidt-Raitz z Rájce (dnes Rájec-Jestřebí). Jako člen zemského sněmu a Říšské rady zastával myšlenky vyhlášení autonomie jednotlivých zemí monarchie, včetně Moravy, a obnovení historických práv Markrabství moravského.

Poslanec Cibulka navrhl sněmu k § 5 dodatek:

“Protože zvláštnost země to žádá, navrhuji, aby se zde i zemské barvy vyznačily. Ačkoliv zemské barvy zlatá a červená pocházejí z nadání císaře Bedřicha ze 7. prosince 1462, přesto jsou z jedné strany odpírány, z druhé přijímány. A protože se s těmito barvami pojí krásná památka, tj. byly uděleny zemi za udatnost, navrhuji, aby se zde vyznačily. Zmínka o tomto přídavku se mi zdá potřebná, protože brněnská národní garda přijala tyto barvy, jakožto barvy zemské, do své kokardy. Navrhuji tedy dodatek: barvy země jsou zlatá a červená.”

A tak se i stalo. Závěrečná rezoluce Moravského zemského sněmu zní:

“Země moravská podrží svůj dosavadní erb co erb země, totiž: v modrém poli zlatem a červenou barvou šachovaného, napravo hledícího, korunovaného orla. Zemské barvy jsou zlatá a červená.”

§ 5 zemského zřízení byl velkou většinou zemských poslanců demokraticky schválen.

Již z roku 1880 jsou dochované hmotné informace o vkládání zemského znaku na zemskou vlajku. V roce 1968 a pak po roce 1989 začali obyvatelé Moravy opět svobodně používat zlato-červenou moravskou vlajku, často i s orlicí. Zlato-červená vlajka s orlicí výrazně převážila na Moravě na přelomu 20. a 21. století.

vlajka z roku 1880.

Kdo byl zemský poslanec Josef Cibulka.

Narodil se v Boskovicích 13.10.1793 a zemřel v Brně 16.11.1868. Měl manželku Annu a dvě dcery – Josefu a Annu.

Působil jako úředník olomouckého magistrátu a jako syndikus v Lipníku nad Bečvou. V roce 1820 se stal soudním úředníkem ve Valašském Meziříčí, později byl na postu rady brněnského magistrátu a krajského trestního soudu. Přes různé další soudní funkce na Moravě byl roku 1850 jmenován radou Vrchního zemského soudu v Brně. Za záslužnou práci v soudnictví obdržel Řád železné koruny III. třídy, na základě toho mu byl roku 1863 udělen rytířský titul.

Do Moravského zemského sněmu byl za Boskovice zvolen v roce 1848, kde zastával post náměstka předsedy sněmu. V roce 1861 byl zvolen opět, na poslanecký mandát rezignoval v roce 1866.

Sepsal několik publikací k dějinám moravských měst.

Boskovická radnice již několik let pravidelně vyvěšuje zlato-červenou vlajku na svátek sv. Cyrila a Metoděje.

Moravská vlajka se v současné době dá zakoupit v e shopu Moravský patriot (s orlicí i bez orlice): https://www.moravskypatriot.eu/morava-eu/eshop/1-1-Vlajky/1-2-Moravska-vlajka

Pozvánka na festival Morava krásna zem na Slovensku

Vzpomínka na festival v Plevníku-Drienové z r. 2015.

Ve dnech 12. – 13. srpna 2023 proběhne na Slovensku 11. ročník festivalu Morava krásna zem. Letos se akce po letech vrací do obce Plevník-Drienové nedaleko města Považská Bystrica, v turistické destinaci Manínská Tiesňava. Akci pořádá slovenské sdružení Morava krásna zem (MKZ ), které na Slovensku propaguje moravskou kulturu, tradice i historii, a oficiálně zastupuje slovenské Moravany v Radě vlády pro národnostní menšiny SR. Akce potrvá dva dny, přičemž nedělní část bude věnována 10. výročí založení MKZ (2013-2023).

Nad festivalem převzali záštitu:

Rudolf Jindrák, velvyslanec ČR v SR, László Bukovszky, splnomocněnec vlády SR pro národnostní menšiny, Jaroslav Baška, předseda Trenčínského kraje, Miroslav Kremeň, starosta obce Plevník-Drienové.

Na akci byla pozvána i občanská regionální iniciativa Morava TEĎ. Takže naši zástupci zde nebudou chybět.

Pokud si alespoň jeden den uděláte výlet do Pováží na moravský festival, zcela jistě si z něj odnesete příjemné zážitky. Jste srdečně zváni.

Vladimír Novotný, zástupce MKZ pro Moravu

Oficiální pozvánka a web MKZ:

https://www.moravaci.sk/

https://www.moravaci.sk/post/xi-festival-morava-kr%C3%A1sna-zem

Den sv. Cyrila a Metoděje – zemský svátek Moravy 

5. července si naše regionální občanská iniciativa Morava TEĎ (MT) připomíná velký moravský svátek, příchod Cyrila a Metoděje na Moravu v roce 863. V té době dali Moravanům první společné písmo zvané hlaholice. Svatí Cyril a Metoděj jsou patrony moravské země, od roku 1981 také spolupatrony Evropy. 

Proto se i my připojujeme k oslavám zmíněného svátku a náš profilový obrázek na Facebooku MT změníme na moravskou vlajku, tj. zlato-červenou bikoloru s moravskou orlicí. Vznik moravské zemské vlajky má, pro zajímavost, úzké vazby na Blanensko 19. století.

Okres Blansko, náš region, také nese stopy sv. Cyrila a Metoděje. Například, podle staré legendy, kostel sv. Kateřiny (resp. jeho předchůdce) v obci Šebrov-Kateřina, patřící k nejstarším na Moravě, měl být zbudován za časů cyrilometodějské mise. Dále Křtiny, jedno z nejstarších poutních míst na Moravě, se hrdě hlásí ke své cyrilometodějské tradici. Oba soluňští bratři zde dle pověsti křtili staré Moravany, již v této oblasti těžili železnou rudu. Železná ruda se zde těžila v pinkách, které jsou ve střední části Moravského krasu archeologicky doložené, včetně velkomoravských hutí na zpracování železné rudy.

Od roku 2010 si Morava každoročně tento svátek připomíná mimo jiné oficiálním vyvěšováním moravské vlajky (nebo moravské markraběcí standarty) na radnicích. Letos to bude minimálně 1607 radnic. A to včetně Blanska, Boskovic, Letovic, Kunštátu, Lysic, Jedovnic, Adamova, Křtin, Sloupu, Olešnice na Moravě, Velkých Opatovic, Jevíčka, Březové nad Svitavou, aj.

Nelze opomenout, že naši členové a příznivci z Blanenska se v prvních ročnících aktivně podíleli na občanské iniciativě “Za vyvěšování moravské vlajky na radnicích”. Například Vladimír Klepáč, Vladimír Novotný (první hlavní koordinátor zmíněné iniciativy), Michael Doskočil, Jaroslav Zaoral nebo Miroslav Musil.

Kostel sv. Kateřiny v obci Šebrov-Kateřina. Nad vchodem do kostela se nachází plastika sv. Cyrila a Metoděje, viz úvodní obrázek.

Členové MT oslavili moravský svátek osobně v mírném předstihu:

https://morava-ted.cz/2023/07/01/tradicni-setkani-mt-u-prilezitosti-dne-sv-cyrila-a-metodeje/

Tradiční setkání MT u příležitosti dne sv. Cyrila a Metoděje 

V pátek 30.6.2023 jsme uspořádali menší oslavu moravského svátku sv. Cyrila a Metoděje. Tradičně akci pořádáme na severu našeho regionu v Letovicích. Letos, již po osmé, s mírným předstihem, nově na jihu regionu v kraji lesů, vod a strání – v Bílovicích nad Svitavou. K neformálnímu setkání jsme tentokrát přizvali také pár přátel ze Společnosti pro Moravu a Slezsko. 

U vstupních dveří nám náš kamarád a člen MT Miroslav Musil ukázal svoji vlastnoruční práci. Malovaný obrázek Cyrila a Metoděje na dveřích svého domu (viz foto níže). Svůj původ z Moravského Slovácka v sobě nezapře 🙂.

Již nyní se těšíme na 9. ročník.

Foto reportáž naleznete na našem Facebooku, odkaz na tlačítku níže.

Blansko, červen 2023, porada MT

V neděli 4.6.2023 proběhlo v Blansku pracovní setkání členů regionální občanské iniciativy Morava TEĎ (MT). Připravovaly se další aktivity v regionu Posvitaví. Například setkání moravských patriotů v Bílovicích nad Svitavou, menší turistické výlety na sever od Blanska, včetně prozkoumání některých úseků česko-moravské zemské hranice na Letovicku. Také byla předběžně probrána naše účast na slovenském festivalu Morava krásna zem v Pováží. Festival pořádá partnerské slovenské sdružení Morava krásna zem (MKZ).

Jednání MT se uskutečnilo v historickém prostoru tzv. Staré fabriky, viz foto. Přímo zde v 19. století probíhala průmyslová revoluce, která se zapsala do historie Blanenska i Moravy. 

Reportáž z konference Perspektivy veřejné správy

V pátek 26. května 2023 se uskutečnila v Brně na FSS MUNI konference “Perspektivy veřejné správy III”. Akce proběhla v aktivním, informačním a diskusním duchu napříč politickým spektrem. Nově se zúčastnili také řečníci ze Slovenska, kteří mimo jiné nastínili reformy slovenských samospráv na úrovni obcí, okresů a krajů. Jiří Nantl, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, například otevřeně podpořil nutnost zavedení zemského zřízení na Moravě. Stanislav Balík, děkan FSS MUNI se prozměnu pozastavil nad tím, proč má ČR tolik krajů.

O přestávce zavedl Michal Pink z katedry politologie některé účastníky konference na exkurzi střechy školy. Z tohoto místa se naskytly nevšední výhledy na moravskou metropoli, včetně pohledu na Zemský dům, sídla někdejší moravské zemské samosprávy.

Zástupci Moravy TEĎ, kteří se konference zúčastnili, tímto děkují organizátorům akce za skvěle odvedenou práci.

Část účastníků konference při exkurzi.

Další podrobnosti naleznete na webu Společnosti pro Moravu a Slezsko:

https://www.promoravu.cz/clanky/geografie-moravy-a-slezska/72-ohlednuti-za-konferenci-perspektivy-verejne-spravy-iii

Fotogalerii z konference naleznete i na našem Facebooku: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02wFPrLcHXh7hwy4wUuSGZzWk7e672ao3QTFgYR9PJJvqGWbiVkrHtva5YUAJZfmfzl&id=100090258489962

Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
eu_cookies_bar
eu_cookies_bar_block
eu_cookies_bar_decline
wp-settings-2
wp-settings-time-2

Kdo jsme

Občanská iniciativa MORAVA TEĎ, naše webová adresa je https://morava-ted.cz.

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, bude uloženo jméno, e-mailová adresa a webová stránka do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit Váš komfort, když budete psát nový komentář, už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok. Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda Váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší. Při přihlašování Vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení Vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, Vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny. Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve Vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web. Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o Vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat Vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

S kým sdílíme vaše údaje

Pokud požadujete obnovení hesla, vaše adresa IP bude uvedena v e-mailu pro obnovení hesla.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování. Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o Vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.
Save settings
Cookies settings